Oskar Lagerwall

Consultant – Transactions

Några av mina kollegor